petek, 23. januar 2015

Zloraba anonimnosti in odprte akademske komunikacije

Portal uni-novice že od septembra po spletu anonimno (= s prilaščanjem pristojnosti brez odgovornosti) širi laži in se trudi diskriminirati vodstvo Univerze v Mariboru. Ne bom iskal motiva avtorjev, saj je glede na čas nastanka portala preveč očiten. Tudi odgovarjal ne bom na vse mogoče laži, ker jih je preveč. Bom pa z analizo ene od »novic« pokazal karakter portala uni-novice.

Prispevki na omenjenem portalu so v glavnem zgrajene po naslednjem vzorcu:
  1. Poiskati košček resnice, ki bi lahko bila osnova za manipulacijo,
  2. Razviti teorijo zarote,
  3. Iz teorije izpeljati sklepe in z njimi diskreditirati tarčo,
  4. S sklicevanjem na moralo in etiko pozvati k odstopu.
Vzorec bom analiziral na primeru "novice" Danijel von Stanfordhausen:

V življenjepisu rektorja najdemo naslednji stavek »V zimskem semestru 2009/2010 gostujoči profesor za gradbeno in okoljsko inženirstvo na Univerzi Stanford.« Očitno se je avtorjem zazdelo, da je informacijo treba preveriti, torej preiščejo splet in najdejo na strani Center for integrated facility engineering seznam Previous Visiting Fellows/Scholars. Aha! Visiting Fellows/Scholars ni isto kot gostujoči profesor, sklep, Rebolj laže. Teorija je zgrajena.

A ker je na tej kosti morda še kaj mesa, se resnici predani avtorji portala vprašajo, kako nekdo postane Visiting Fellow/Scholar? In najdejo stran Membership Benefits and Costs, iz katere izpeljejo naslednji sklep: »Zadnja vrstica tabele kaže, da je možno v Ameriki na Stanfordu (CIFE) za $55.000 kupiti naziv “Visiting Fellow” za obdobje 3 mesecev.« Avtorji si postavijo še nekaj raziskovalnih vprašanj (npr. od kje neki Rebolju 55.000$?) in priročnih sklepov ter zaključijo z diskreditacijo (»laže in zavaja akademsko in širšo skupnost glede naziva gostujoči profesor«) in pozivom k odstopu.

Sledi nekaj anonimnih demokratov in iskalcev resnice, ki brezpogojno pritrjujejo avtorjem portala, »kolegov« iz fakultete, ki so vse to vedeli že davno, in dodatnih zahtev po brezkompromisnem razkrinkavanju laži, ali kot pravi eden od anonimnežev, »Če ne bomo laži rekli laž, tudi resnica več ne bo to, kar je.« In natanko to bomo sedaj storili.

Na Stanford me je povabil Martin Fisher, profesor in direktor omenjenega centra. Poznava se že vrsto let, saj delujeva na istem področju. Spomladi 2009 sva se dogovorila za čas in okvirno vsebino obiska, moj glavni namen pa je bil s kolegi iz različnih področij (gradbena informatika, nanotehnologija, biologija) razviti raziskovalno idejo, ki se mi je porodila nekaj mesecev prej. Poleti 2009 sem nato prejel še uradno povabilo prodekana School of Engineering, h kateri sodi tudi CIFE. V prvem stavku je zapisano: »I am pleased to tell you that your appointment as Visiting Professor in Civil & Environmental Engineering has been approved…«. Pismo za vsak slučaj prilagam, saj vsi moji besedi očitno ne verjamejo. Ostane še vprašanje, zakaj CIFE vse goste uvrsti na skupen seznam pod naslovom Fellows / Scholars. Odgovor je preprost, med kolege (fellows) uvrščajo tudi gostujoče profesorje, zanje pa pač nimajo posebnega seznama.


Drugi konstrukt v »novici« je sklep, da je bilo gostovanje kupljeno. Res je gostovanje v Centru CIFE del ugodnosti članov CIFE, med katerimi so skoraj izključno podjetja, ki s članstvom vzpostavijo tesnejši stik s CIFE, predvsem z namenom izobraževanja svojih zaposlenih ali zaradi tesnejšega sodelovanja pri projektih. Na že omenjeni strani pa so prikazane vrste članstev, cene in ugodnosti. A to seveda ni edini način za gostovanje v CIFE, kot so to skušali prikazati avtorji »novice«. Pravzaprav za gostujoče profesorje velja povsem druga pot, osebno povabilo. In to nikoli ne vključuje plačila.

Tretji konstrukt. »Danijel je čas izrabil za pisanje pisem, akademski turizem in študijo stanfordskega zaporniškega eksperimenta.« Res sem pisal pisma, v želji da Mariboru predstavim Stanford, saj me je res navdušil. A to je bil le stranski produkt. Tudi predmet, ki sem ga oblikoval in izvedel glede na želje podiplomskih študentov, ni bil bistveni del mojega obiska, pač pa je to bila ideja avtomatizirane gradnje s pomočjo bionanorobotov. Koncept je bil predstavljen na treh seminarjih (na Stanfordu, Berkeleyu in kasneje še na Institutu Jožef Stefan), na nekaj konferencah in v članku REBOLJ, Danijel, FISCHER, Martin, ENDY, Drew, MOORE, Thomas, ŠORGO, Andrej. Can we grow buildings? Concepts and requirements for automated nano- to meter-scale building. Advanced engineering informatics, ISSN 1474-0346, Apr. 2011, vol. 25, iss. 2, str. 390-398, doi: 10.1016/j.aei.2010.08.006., koncept pa se razvija še naprej.

Zaključek

Portal uni-novice je poln podobno zgrajenih »novic«, vendar, kot sem navedel že v začetku, nimam namena (ne časa, ne dovolj dobrega želodca), da bi razkrinkaval vsako posebej. Preveč jih je in, odkrito povedano, postane mi slabo od strupa, ki so ga polne. V začetku (septembra ali oktobra lani) sem se celo odzval na dve "novici", a sem lahko po reakcijah na svoj odziv hitro ugotovil, da namen portala ni odkrita komunikacija, temveč nasprotno, avtorji portala anonimnost in odkrito komunikacijo zlorabljajo za nek svoj namen. V zadnjih štirih letih se zaradi izrečenih ali zapisanih kritičnih besed nikomur s strani vodstva UM ni zgodila krivica, zato ni prav nobenega razloga, da bi dobronamerno komunikacijo skrivali za anonimnostjo. Zlonamernost pa se seveda želi skriti in skriva se za anonimno demokracijo.

Upam, da sem s tem prispevkom uspel prikazati vzorec delovanja portala uni-novice. Resnico, če želite. Za konec pa se lahko vprašamo ali bodo avtorji portala sedaj sledili načelom, ki jih tako vneto zagovarjajo in sami odstopili. In ko bodo to storili, naj prosim ne pozabijo za seboj zapreti vrat.