nedelja, 12. april 2015

Teorija zarote kot orodje za doseganje nekih drugih ciljev

Svoj zadnji pogled na rektorske volitve na naši univerzi sem strnil v članku Zmotil sem se, ki je bil objavljen v Večeru 24.3., zaradi doslednosti in kot izhodišče tega pisanja pa sem ga pravkar dodal tudi med svoje bloge.

Zaključil sem z besedami, da se bo morala univerzitetna skupnost bolj potruditi pri prepoznavanju resnice in graditi na že zgrajenem, če naj Univerza polno razvija svoje potenciale in v tem duhu zaželel novoizvoljenemu rektorju in Univerzi v Mariboru veliko akademske modrosti in vse dobro!

Vendar »nekaterim« (točneje, tistim, ki želijo iz ozadja usmerjati univerzo za svojo korist) očitno ni všeč, da se sedanji in novoizvoljeni rektor pogovarjata in da novoizvoljeni rektor poskušata ohraniti, kar je bilo dobrega narejenega, in nadaljevati aktivnosti, ki so v teku in jih je potrebno izpeljati za dobrobit univerze. Kako naj si sicer razlagamo »razburjenje«, ki se je pojavilo od kdove kje in je dejansko le vihar v kozarcu vode?

V mislih imam spremembe Statuta. Ne tiste korenite spremembe, o katerih se predvsem dekani niso želeli pogovarjati pa čeprav je bilo do konca mandata še leto dni (in se niso želeli pogovarjati prvo leto, ker je bilo še prezgodaj!). Sploh ne, gre za spremembe, ki so ali nujne ali posledica procesov, ki pač tečejo in v ničemer dramatično ne vplivajo na delovanje univerze. Kdor je prebral predloge sprememb, seveda vidi, da dramatiziranje sploh ni na mestu… a kdo še bere izvirne dokumente? Lažje in bolj vznemirljivo je slediti govoricam in teorijam zarot.

Pojasnimo. Bistveni razlog za spremembe je nujnost uskladitve Statuta Univerze v Mariboru z Odlokom o preoblikovanju UM. V mesecu marcu 2015 je namreč Državni zbor Republike Slovenije (kot pristojni organ) spremenil Odlok in določil, da mora UM svoj Statut uskladiti v roku treh mesecev od uveljavitve Odloka, ki je bil objavljen v Uradnem listu. Prav tako je Senat Univerze v Mariboru novembra 2014 naročil vodstvu UM izdelavo nujnih sprememb in dopolnitev Statuta UM na področju habilitacij. Ker je postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev Statuta zahteven in povezan tudi s stroški, je bil Senat Univerze v Mariboru seznanjen z namero, da bosta obe spremembi vključeni istočasno.

Vihar (v kozarcu vode) so potem sprožili tisti že omenjeni, ki očitno želijo vleči niti, skriti nekje v ozadju. Očitno so z dramatiziranjem sprememb, ki se nanašajo na habilitacije, želeli vnesti vznemirjenje in podžgati nezaupanje novoizvoljenega rektorja do aktualnega vodstva UM. Žal so do neke mere uspeli, česar novoizvoljenemu rektorju niti ne gre zameriti. Znašel se je v vrtincu nasprotujočih informacij, vendar bo moral sam ugotoviti, kje je resnica. Lahko pa pomagam njemu in zainteresiranemu delu akademske skupnosti s tem, da povzamem predloge sprememb na področju habilitacij:
  • Uskladitev z veljavnimi minimalnimi standardi NAKVIS in že usklajenimi merili za izvolitve v nazive UM,
  • Ureditev postopka priznavanja tudi za tujce,
  • Brisani so deli, ki so ali določeni že v merilih, ali sodijo v pravilnik, ki določa postopek izvolitve v naziv,
  • Za delavce UM bolj ugodno ravnanje v primeru poteka izvolitve, v kolikor je bila pravočasno vložena vloga za izvolitev v naziv,
  • Pri spremembi 198. člena upoštevana sodba Vrhovnega sodišča in povzeto določilo, ki ga ima UL vnesena v Merila za izvolitve v nazive.

V spremembah Statuta UM je tudi izbrisana Akademija za glasbo. Preprosto zato, ker je ni v besedilu Odloka o preoblikovanju in je torej UM ne more imeti v Statutu in ker je izbris zahteval sklep Vlade RS.

Dramatično? Sploh ne. Le prebrati je treba pa je lahko vsakomur jasno. In ker Statuta ne spreminjamo vsak dan in je to sedaj treba storiti zaradi uskladitve z Odlokom, smo pač racionalni. Ob tem sem novoizvoljenega rektorja takoj vključil v tekoče delovanje UM, prejema vsa vabila, vsa gradiva, tudi za Statutarno komisijo, ki je obravnavala predloge sprememb Statuta. Novoizvoljenega rektorja sem na sestanku 23.3. osebno ustno obvestil o vseh predvidenih spremembah in z njimi je soglašal – saj tudi ni nobenega razloga, da ne bi. Sestanek sva imela sama, na njem ni bil prisoten noben sodelavec, torej le midva veva, kaj sva govorila. Isto gradivo, ki sem mu ga predstavil, sem mu takoj po sestanku posredoval po elektronski pošti – ničesar nisem dodajal, ničesar naknadno vključeval. Kljub temu smo počakali še na njegovo pisno privolitev, ki jo je nato posredoval 26.3. Na seji Statutarne komisije ni sodeloval, čeprav bi lahko, do same seje, ki je potekala dne 02.04.2015 pa bi tudi lahko sporočil, če s katerim delom ne bi soglašal in bi to prenesli Statutarni komisiji.


Ob tem je pomembno še dejstvo, da gre za razpis javne obravnave, v kateri je mogoče predloge spremeniti ali opustiti, postopek sprejemanja sprememb Statuta pa bo v vsakem primeru vodil novoizvoljeni rektor kot novi predsedujoči Senata, saj se bodo spremembe potrjevale šele v maju. Tudi Statutarna komisija lahko po poteku javne obravnave (ki smo jo namenoma podaljšali iz 15 dni na 1 mesec) del sprememb in dopolnitev Statuta UM, ki se nanašajo na spremembe členov o področju izvolitev v naziv, umakne in sprejme samo preostali del. Kje je torej problem? Ga ni! A teorije zarote je mogoče splesti na čemerkoli, tudi na obliki oblakov. Vprašanje je le, kako dobro deluje akademski imunski sistem proti teorijam zarote in ogovarjanjem. Pomaga pa seveda tudi cepivo. Upam, da ga je v tem prispevku dovolj vsaj za trezen premislek.

Ni komentarjev:

Objavite komentar